UA-83764400-1


III JORNADES
TÈCNIQUES

TEA


15 d’octubre 2016

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

CAST


3r
Cicle de XERRADES

Escola de Pares

Gener - Maig
2016


CALENDARI

Activitats
programades

Històric
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

TANGRAM és un equip interdisciplinar format per professionals de la Psicopedagogia, la Logopèdia, la Psicologia i la Psicomotricitat.El nostre objectiu és oferir al teu fill/a la possibilitat de complementar i/o millorar el seu procés d'aprenentatge, així com aspectes emocionals, per tal d'afavorir el seu desenvolupament integral.