UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


IV
Jornada tècnica

TRASTORNS DE CONDUCTA
 
21-10-2
017


CALENDARI

Activitats
programades

(15 d’octubre 2016)

Jornada TEA Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017

És una intervenció dirigida a persones fràgils i / o en situació de dependència i a les seves famílies, que situa  la PERSONA en el centre d'atenció, permetent la seva autonomia, potenciant la seva independència i oferint un servei terapèutic multidisciplinar que li permeti seguir la seva quotidianitat en funció de les necessitats i/o prioritats personals.

L'objectiu principal és augmentar la qualitat de vida de la persona, independentment del grau d’afectació, i assessorar o orientar la família en el procés d’atenció, a partir d’una valoració personalitzada en les diferents dimensions (biològica, psicològica, social i espiritual). Garantim un suport continuat i adaptat a les circumstàncies canviants, del que en formen part la persona, la família, l’entorn i els professionals.


OFERIM:

- Valoració i identificació de les necessitats bàsiques i de les capacitats.

- Disseny del pla d’intervenció multidisciplinar.

- Continuïtat de l'atenció:

- Tallers d’intervenció neurocognitiva a:           CORÇÀ     i     CRUÏLLESPer tenir més informació i/o concertar una primera visita,
contactar-nos.AUTONOMIA I QUALITAT DE VIDA

Contacte TANGRAM Castellano