UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


CALENDARI

Activitats
programades

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
2017


-   En curs   -


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

__________________

És una intervenció dirigida a persones fràgils i / o en situació de dependència i a les seves famílies, que situa  la PERSONA en el centre d'atenció, permetent la seva autonomia, potenciant la seva independència i oferint un servei terapèutic multidisciplinar que li permeti seguir la seva quotidianitat en funció de les necessitats i/o prioritats personals.

L'objectiu principal és augmentar la qualitat de vida de la persona, independentment del grau d’afectació, i assessorar o orientar la família en el procés d’atenció, a partir d’una valoració personalitzada en les diferents dimensions (biològica, psicològica, social i espiritual). Garantim un suport continuat i adaptat a les circumstàncies canviants, del que en formen part la persona, la família, l’entorn i els professionals.


OFERIM:

- Valoració i identificació de les necessitats bàsiques i de les capacitats.

- Disseny del pla d’intervenció multidisciplinar.

- Continuïtat de l'atenció:

- Tallers d’intervenció neurocognitiva a:           CORÇÀ     i     CRUÏLLESPer tenir més informació i/o concertar una primera visita,
contactar-nos.AUTONOMIA I QUALITAT DE VIDA

Contacte TANGRAM Castellano