UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


IV
Jornada tècnica

TRASTORNS DE CONDUCTA
 
21-10-2
017


CALENDARI

Activitats
programades

(15 d’octubre 2016)

Jornada TEA Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017

L’equip del centre Tangram és un equip interdisciplinari format per professionals de la Psicopedagogia, la Logopèdia, la Psicomotricitat, la Psicologia, la Infermeria, el Treball Social i la Neuropsicologia. El nostre equip actualment té un bagatge de més de 15 anys amb intervenció directa i indirecta amb alumnes, centres escolars, famílies i adults.


El conjunt de l’equip té una àmplia formació acadèmica:


- Disposa d’una important experiència en l’educació formal, intervenint en escoles bressol, d’educació infantil i primària, instituts de secundària i/o fent docència en les universitats de Barcelona, Girona, UOC i Vic.


- Disposa d’una àmplia experiència en l’àmbit sanitari fent atenció hospitalària i en Centres d’Atenció Primària (CAP) en l’area de la infermeria, neuropsicologia i logopèdia.


Dels del nostre centre duem a terme formacions en 4 àmbits:

FORMACIÓ

Formació per pares Formació per professionals de l'educació Formació en l'àmbit sociosanitari Formació d'estudiants en pràctiques Castellano