UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


CALENDARI

Activitats
programades

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
2017


-   En curs   -


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

__________________

L’equip del centre Tangram és un equip interdisciplinari format per professionals de la Psicopedagogia, la Logopèdia, la Psicomotricitat, la Psicologia, la Infermeria, el Treball Social i la Neuropsicologia. El nostre equip actualment té un bagatge de més de 15 anys amb intervenció directa i indirecta amb alumnes, centres escolars, famílies i adults.


El conjunt de l’equip té una àmplia formació acadèmica:


- Disposa d’una important experiència en l’educació formal, intervenint en escoles bressol, d’educació infantil i primària, instituts de secundària i/o fent docència en les universitats de Barcelona, Girona, UOC i Vic.


- Disposa d’una àmplia experiència en l’àmbit sanitari fent atenció hospitalària i en Centres d’Atenció Primària (CAP) en l’area de la infermeria, neuropsicologia i logopèdia.


Dels del nostre centre duem a terme formacions en 4 àmbits:

FORMACIÓ

Formació per pares Formació per professionals de l'educació Formació en l'àmbit sociosanitari Formació d'estudiants en pràctiques Castellano