UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com
Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


IV
Jornada tècnica

TRASTORNS DE CONDUCTA
 
21-10-2
017


CALENDARI

Activitats
programades

(15 d’octubre 2016)

Jornada TEA Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017

FORMACIÓ D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES

Des de Tangram acollim a estudiants en pràctiques en diferents nivells educatius:

- Estudiants de Batxillerat:
oferim la possibilitat de fer l’assignatura d’empresa en el nostre centre.  La finalitat és conèixer el funcionament d’un centre que es dedica a aspectes d’educació, psicologia, psicopedagogia i logopèdia.

- Estudiants d’Universitat:
o Estudiants de grau:
oferim la formació de pràctiques a alumnes en la branca de psicologia educacional, psicopedagogia i logopèdia.

o Estudiants de postgrau i màsters:
oferim la formació de pràctiques a alumnes amb estudis de 3r grau tenint en compte l’especificitat dels estudis i la disponibilitat dels professionals del centre.  

Tenim conveni amb diferents universitats: UOC, UdV i UdG.


Les places són limitades per curs.
Es poden consultar o bé per mitjà de cada universitat o bé contactant amb nosaltres
Contacte TANGRAM Castellano