UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com
Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


IV
Jornada tècnica

TRASTORNS DE CONDUCTA
 
21-10-2
017


CALENDARI

Activitats
programades

(15 d’octubre 2016)

Jornada TEA Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017

Des de Tangram oferim:

- L’Escola de Pares que és un cicle de xerrades de gener a maig dirigides a oferir espai d’informació, reflexió i formació per ajudar al desenvolupament dels fills.

- Xerrades i tallers per pares on les AMPAs poden escollir un tema d’interès per aprofundir amb les famílies del seu centre.

FORMACIÓ PER PARES

Escola de pares Xerrades i tallers per pares Formació per pares - Centre psicopedagògic TANGRAM - La Bisbal d'Empordà Castellano