UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


CALENDARI

Activitats
programades

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
2017


-   En curs   -


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

__________________

PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL I
PSICOMOTRICITAT A LES LLARS D’INFANTS


El projecte va dirigit als infants d’entre 0-3 anys amb l'objectiu de promoure les habilitats de relació, comunicació, empatia, autonomia i coneixença del propi món emocional dels nens i nenes. Oferim un acompanyament i suport als seus referents quan estan a la llar d’infants.

Com a professionals considerem que educar en emocions és una manera d’estar i d’acompanyar els infants.  Treballem amb dinàmiques de grup, contes, manualitats, jocs simbòlics... de forma que entenem el joc com l'eina per a acompanyar els petits en el seu desenvolupament emocional, donat que és el seu recurs més valuós per a aprendre, experimentar i créixer.

Mitjançant el joc espontani i lliure el nen descobreix les seves pors, assaja conductes socials i assumeix rols, descarrega impulsos, emocions i satisfà fantasies. A més, el treball psicomotriu afavoreix la funció del desenvolupament tant en la seguretat motriu com en l’emocional, per tal que l’infant pugui explorar i aprendre creant una identitat segura i ferma.

Aquest projecte el duen a terme dues professionals del centre Tangram: una especialista en psicologia infantil i una psicomotricista. Enguany és el segon curs escolar que portem a terme el projecte a la llar d’infants La Bóbila de Corçà.

S’intervé a l’aula setmanalment combinant Educació Emocional i Psicomotricitat, treball que es fa juntament amb les educadores amb qui, a més, es fan reunions mensuals per a poder compartir i aprofundir en tot allò que es va esdevenint a l'aula.

La nostra experiència és molt positiva, enriquint tant als infants i a les educadores com a nosaltres mateixes.
Els nens i nenes cada dia tenen quelcom nou per ensenyar-nos!