UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL I
PSICOMOTRICITAT A LES LLARS D’INFANTS


El projecte va dirigit als infants d’entre 0-3 anys amb l'objectiu de promoure les habilitats de relació, comunicació, empatia, autonomia i coneixença del propi món emocional dels nens i nenes. Oferim un acompanyament i suport als seus referents quan estan a la llar d’infants.

Com a professionals considerem que educar en emocions és una manera d’estar i d’acompanyar els infants.  Treballem amb dinàmiques de grup, contes, manualitats, jocs simbòlics... de forma que entenem el joc com l'eina per a acompanyar els petits en el seu desenvolupament emocional, donat que és el seu recurs més valuós per a aprendre, experimentar i créixer.

Mitjançant el joc espontani i lliure el nen descobreix les seves pors, assaja conductes socials i assumeix rols, descarrega impulsos, emocions i satisfà fantasies. A més, el treball psicomotriu afavoreix la funció del desenvolupament tant en la seguretat motriu com en l’emocional, per tal que l’infant pugui explorar i aprendre creant una identitat segura i ferma.

Aquest projecte el duen a terme dues professionals del centre Tangram: una especialista en psicologia infantil i una psicomotricista. Enguany és el segon curs escolar que portem a terme el projecte a la llar d’infants La Bóbila de Corçà.

S’intervé a l’aula setmanalment combinant Educació Emocional i Psicomotricitat, treball que es fa juntament amb les educadores amb qui, a més, es fan reunions mensuals per a poder compartir i aprofundir en tot allò que es va esdevenint a l'aula.

La nostra experiència és molt positiva, enriquint tant als infants i a les educadores com a nosaltres mateixes.
Els nens i nenes cada dia tenen quelcom nou per ensenyar-nos!