UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com
Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


IV
Jornada tècnica

TRASTORNS DE CONDUCTA
 
21-10-2
017


CALENDARI

Activitats
programades

(15 d’octubre 2016)

Jornada TEA Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017

TERÀPIA PSICOLÒGICA ADULTS

Suport psicològic en situacions de crisi personal i familiar.
Es potencien els recursos dels membres familiars de forma individual i/o conjunt.
S’acompanya en el procés de canvi en afrontar adequadament les dificultats derivades de:


- Ansietat generalitzada

- Depressió

- Gestió de l’estrès

- Trastorns alimentaris

- Dificultats en la conciliació del son

- Pors i fòbies

- Obsessions i compulsions

- Dols i pèrdues

- Afrontament de les separacions

- Baixa autoestima, millora d’habilitats socials i insatisfacció personal.

     - Inestabilitat emocional: irritabilitat i agressivitat, baixa tolerància a la frustració, canvis en l’estat d’ànim, etc.        Castellano