UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


CALENDARI

Activitats
programades

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
2017


-   En curs   -


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

__________________
Castellano
A través del joc, l’infant actua i va
       prenent consciència de sí mateix,
              fet que afavorirà el pas a la
                     representació i a l’abstracció,
                            que són les bases per a
                                    qualsevol aprenentatge.


Mitjançant el cos, el moviment i la relació, s’afavoreix la seva expressivitat psicomotriu, obrint al nen/a a la comunicació, la creativitat i la formació del pensament operatiu.


Es pretén acompanyar l’infant durant el seu desenvolupament, per tal d’afavorir l’afirmació de la seva personalitat, una millor adaptació al seu entorn i a les relacions en sí mateix i eals altres.

Des d’aquesta disciplina es pot intervenir en dèficits psicomotrius de caràcter evolutiu (esquema corporal, lateralitat, estructuració espai-temps) i/o motriu (hipertonia, hipotonia, lesions del sistema nerviós...), així com en altres trastorns que impliquen dificultats de comunicació, de regulació de la conducta i de les emocions.  

La teràpia psicomotriu es fa a nivell de sessions individuals i, si s’escau, grupals.
Definició de Psicomotricitat