UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


Es tracta d’una Teràpia complementària que utilitza el cavall i el seu entorn com a facilitadors per millorar la qualitat de vida de persones amb necessitats educatives i/o terapèutiques específiques.


El comportament del cavall sensible i equilibrat proporciona al terapeuta el vehicle per explorar l’interior i la comprensió d’un mateix, així com entendre la naturalesa de les relacions i de la comunicació.


La TAC inclou l’organització d’activitats relacionades amb els cavalls que faciliten l’ensenyament de certes habilitats i permeten un treball específic en el desenvolupament de:


           - La Comunicació verbal i no verbal

- La Psicomotricitat fina i gruixuda

- L’Organització visuoespacial i lateralitat

- Pensament creatiu

- Autoregulació

- Atenció

- Treball d’autoestima i seguretat personal

- Resolució de problemes

- Responsabilitat

- Treball en equip i lideratge

TERÀPIA ASSISTIDA per CAVALL

Club Hípic El TURÓ de Fonteta Castellano