UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


CALENDARI

Activitats
programades

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
2017


-   En curs   -


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

__________________

Es tracta d’una Teràpia complementària que utilitza el cavall i el seu entorn com a facilitadors per millorar la qualitat de vida de persones amb necessitats educatives i/o terapèutiques específiques.


El comportament del cavall sensible i equilibrat proporciona al terapeuta el vehicle per explorar l’interior i la comprensió d’un mateix, així com entendre la naturalesa de les relacions i de la comunicació.


La TAC inclou l’organització d’activitats relacionades amb els cavalls que faciliten l’ensenyament de certes habilitats i permeten un treball específic en el desenvolupament de:


           - La Comunicació verbal i no verbal

- La Psicomotricitat fina i gruixuda

- L’Organització visuoespacial i lateralitat

- Pensament creatiu

- Autoregulació

- Atenció

- Treball d’autoestima i seguretat personal

- Resolució de problemes

- Responsabilitat

- Treball en equip i lideratge

TERÀPIA ASSISTIDA per CAVALL

Club Hípic El TURÓ de Fonteta Castellano