UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


TERÀPIA DE VEU

La veu és l’eina que més utilitzem quan ens comuniquem. No només és el vehicle del llenguatge sinó que, a més, reflexa el jo més íntim, individual i irrepetible.

La reeducació vocal pretén ensenyar a fer un ús adequat de la veu parlada, cantada i/o projectada, a totes aquelles persones que presentin disfonies o afonies i que pel seu ús quotidià o professional (educadors, docents oradors, cantants, locutors...) necessiten millorar-la.

En la teràpia de veu es treballa:

Higiene vocal.

Reducció/eliminació dels abusos de la veu.

Tractament directe de la veu amb la finalitat d’incidir en el to, el volum o la funció respiratòria per la bona fonació.

Reducció de la tensió muscular i relaxació de les zones implicades en la fonació.

Postura corporal.
Nòduls vocals
Pòlip
Edema de Reinke
Quist intracordal
Laringitis crònica
Paràlisi de corda vocal
Hematoma de corda vocal
PATOLOGIES FREQÜENTS
Castellano