UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com
Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


IV
Jornada tècnica

TRASTORNS DE CONDUCTA
 
21-10-2
017


CALENDARI

Activitats
programades

(15 d’octubre 2016)

Jornada TEA Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017

Aspectes de la lectura i l’escriptura


Adquisició del procés de lectura i escriptura

Millora de la comprensió lectora
Tractament de la Dislèxia

Tractament de la Disortografia

Tractament de la Disgrafia


Aspectes lingüístics i logopèdics

Estimulació del llenguatge

Tractament del trastorn de llenguatge

Correcció de la parla i dislàlies

Correcció de la deglució atípica

Reeducació de la veu: nòduls, pòlips, afonia, respiració, etc


Aspectes de comunicació


Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació

Tractament en la comunicació i llenguatge del Trastorn Espectre Autista (TEA)


Aspectes de dispersió Atenció, concentració i memòria

 Conducta impulsiva

 Estratègies de planificació i conducta del posposar

 Estimulació de les funcions executives

 Tractament del trastorn del dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat   (TDA/H)

Aspectes de raonament lògic


Resolució de problemes
Tractament de la Discalculia

Organització espacial i temporal

Afavorir la relació, associació i discriminació de conceptes

Aspectes psicomotrius


Estimular les habilitats motrius i corporals.

Facilitar la creativitat  i obrir els infants a l’expressió i la comunicació.

Estimular la capacitat sensitiva.

Potenciar el pensament operatori, estimaulant la capacitat representativa i simbòlica..

Ajuda a desenvolupar la identitat i autonomia personal.


Aspectes perceptius


Anàlisi/síntesi de la imatge i figures abstractes

Entrenament de les habilitats visoperceptives


Tècniques d'estudi

Estratègies de processament de la informació

Estratègies mnemotècniques
Hàbits d'estudi

Aspectes psicològics


Teràpia individual: nens i adolescents
Treball familiar

Taller d’habilitats socials

Psicoeducació emocional


 Autocontrol
   Maneig de la ràbia
   Tolerància a la frustració
   Entrenament en Habilitats Socials

 Tractament de trastorns de conducta


Formació

Adreçada a famílies (escola de pares)

Adreçada a professionals de l’àmbit educatiu (assessorament, cursos i tallers)

Adreçada a professionals de l'àmbit socio-sanitari i famílies.Valoració i identificació de les necessitats bàsiques i de les capacitats.

Disseny del pla d’intervenció multidisciplinar.

Continuïtat de l'atenció clínica, funcional, psicològica, cognitiva i social.

Qualitat de vida i dependència

Castellano