UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com
Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


Xerrades i tallers per docents

Com a equip de professionals, oferim cursos de formació permanent per als docents en els centres escolars.

Les xerrades són aproximacions puntuals als temes a tractar mentre que els cursos de formació permanent acostumen a tenir una durada d’unes 30h. Els cursos dels que disposem en aquests moments són:

- El treball cooperatiu pel desenvolupament de les competències bàsiques.         

- Coneixement i tractament de diversos trastorns comuns en la realitat educativa actual.
  Eines i pautes pel professorat.         

- Dislèxia. Intervenció a les aules.        

- TDA/H. Intervenció a les aules.        

- Trastorn de l’Espectre Autista. Intervenció a les aules.

- El desenvolupament lingüístic. Trastorn i retards més freqüents. Resposta educativa  des de les aules.        

- Atenció a la diversitat: l’ensenyament universal a les aules.

Hi ha la possibilitat de sol·licitar una xerrada o curs segons les necessitats específiques d’un centre educatiu si es demana amb suficient temps a la seva preparació.

Assessoraments per docents:

Els assessoraments són un conjunt de jornades de treball a partir de les demandes de l’equip docent per afavorir canvis de millora.

L’objectiu és cercar solucions ajustades a les necessitats o dificultats que es troben els professors en el centre on treballen tenint en compte la idiosincràsia de l’entorn.

Segons el tipus de demanda i les característiques del centre, docents i alumnat, caldrà determinar les fases d’assessorament i concretar-ho amb dies.

Per sol·licitar una xerrada, curs o assessorament i tenir
més informació sobre els preus, durada i professionals
ens podeu contactar.

FORMACIÓ PER PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ

Contacte TANGRAM Castellano