UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


CALENDARI

Activitats
programades

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
2017


-   En curs   -


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

__________________
Aprofitem els jocs lúdics per aconseguir una bona predisposició cap a l’aprenentatge significatiu.
Utilitzem la metàfora com a instrument de canvi i les TICs com a eina de treball habitual.
El joc simbòlic com a camí en el desenvolupament cognitiu i lingüístic dels infants.
La cançó com a instrument facilitador del desenvolupament lingüístic.
Els materials manipulatius ajuden a la interiorització dels conceptes.
La lectura conjunta: tècnica innovadora per treballar trastorns de lectura com la dislèxia.
Afavorir la relació paraula-imatge mitjançant la memòria visual.
Treball d’emocions: forma gràfica d’identificar els propis sentiments.
Teràpia assistida per cavalls (TAC)
En què consisteix? Psicomotricitat
Fem tractament miofacial i reeducador del funcionament dels òrgans bucofonadors amb nens.
Teràpia de veu Metodologia - Centre psicopedagògic TANGRAM - La Bisbal d'Empordà Castellano