UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat


TANGRAM Centre Psicopedagògic - TANGRAM Adults

C/ L’Aigüeta, 168 Baixos La Bisbal d’Empordà 17100
Tel 972 64 11 88  -  695 013 015   tangramlabisbal@gmail.com Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


IV
Jornada tècnica

TRASTORNS DE CONDUCTA
 
21-10-2
017


CALENDARI

Activitats
programades

(15 d’octubre 2016)

Jornada TEA Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017


Curs Massatge Infantil
 
20 i 27 Oct
3, 10 i 17 Nov
2017

Aprofitem els jocs lúdics per aconseguir una bona predisposició cap a l’aprenentatge significatiu.
Utilitzem la metàfora com a instrument de canvi i les TICs com a eina de treball habitual.
El joc simbòlic com a camí en el desenvolupament cognitiu i lingüístic dels infants.
La cançó com a instrument facilitador del desenvolupament lingüístic.
Els materials manipulatius ajuden a la interiorització dels conceptes.
La lectura conjunta: tècnica innovadora per treballar trastorns de lectura com la dislèxia.
Afavorir la relació paraula-imatge mitjançant la memòria visual.
Treball d’emocions: forma gràfica d’identificar els propis sentiments.
Teràpia assistida per cavalls (TAC)
En què consisteix? Psicomotricitat
Fem tractament miofacial i reeducador del funcionament dels òrgans bucofonadors amb nens.
Teràpia de veu Metodologia - Centre psicopedagògic TANGRAM - La Bisbal d'Empordà Castellano