UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos


CALENDARI

Activitats
programades

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui

TALLERS D’INTERVENCIÓ NEUROCOGNITIVA

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
2017


-   En curs   -


PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

__________________
Taller: INTERVENCIÓ COGNITIVA I
DETECCIÓ DE NECESSITATS - CRUÏLLES

Quan ens trobem davant una persona en situació de fragilitat i/o dependència, la situació personal i familiar canvia i requereix un procés d’acceptació i adaptació.

És una intervenció dirigida a persones en situació de dependència i a les seves famílies, permetent potenciar la seva AUTONOMIA, i oferint un servei terapeutic que permeti a la persona seguir la seva quotidianitat. Objectiu

Objectiu:
Augmentar la QUALITAT de VIDA de la persona, independentment del grau d’afectació, i assessorar o orientar la família/cuidadors en el procés d’atenció.
Com?

 Valoració inicial de les FUNCIONS COGNITIVES de la persona i la DETECCIÓ DE LES NECESSITATS.

Disseny del programa i grup d’intervenció adequat per a cada individu.

Intervenció cognitiva a persones amb dany cerebral adquirit o malalties neurodegeneratives.

Suport i seguiment en la satisfacció de les necessitats de la persona i la família/cuidador, per garantir un suport continuat i adaptat a les circumstàncies canviants del seu dia a dia.

Últim dia del mes: atenció als cuidadors. Entendre la malaltia. Saber com abordar-la. Quines necessitats té? Què espera de mi? Com afrontar-la sense descuidar-me?
 A càrrec de:
Marta Santamaria (Infermera)
Anna Motger (Neuropsicòloga clínica)AUTONOMIA I QUALITAT DE VIDA
PLACES
LIMITADES

INSCRIPCIÓ:
tangramadults@gmail.com
Tel: 972 64 11 88 / 695 01 30 15 (trucar tardes)
GRUP DE 10 PERSONES
1.
Valoració cribatge (Perfil cognitiu i detecció de necessitats).
2.
Taller estimulació cognitiva i detecció de necessitats.
3.
Reavaluació de les funcions cognitives.
Castellano